หน้าแรก           คุณสมบัติผู้เข้าประกวด            ช่องทางการติดต่อ
ข้อมูลเพิ่มเติม / ช่องทางการติดต่อสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
www.youthambthailand.org / Facebook: Y4DThailand หรือ โทร 02 203 5000 ต่อ 12174
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ development1003@googlegroups.comคลิปวิดีโอผู้เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย ระดับอุดมศึกษา
ชัชชนก สมจันตา
Pachara Aungsusuknarumol
Prima Pupornchai
ณัฐนันท์ พื้นบนธนานันท์
Siriwich Pussayapaiboon
Chutikarn Pongsarat
Siripattra Prommata
Poon Saychooto
Dhanatporn Klongnganchui
Potcharapol Prommatat

คลิปวิดีโอผู้เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย ระดับมัธยม
Panpailin Jantarasombat
กันติชา ธรรมกุล
นทนิน ราชประดิษฐ์
Tantada Whangmahaporn
SUTHIMA ROJVIRASINGH
ธัญพร ทรงประเสริฐชัย
บุรัสกร จันทรจวน
Warissara Panayingpaisan
ฐิตวันต์ เนินเพิ่มพิสุทธิ์
Janita Luanpolcharoenchai

ประกาศผลการประกวด
ผลการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอุดมศึกษา
ประกาศผลผู้เข้ารอบการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอุดมศึกษา


หลักเกณฑ์การประกวด
หลักเกณฑ์การประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอุดมศึกษา
ขยายเวลาประกวดผลงาน


คลิปวิดีโอ
SEP for SDGs Youth Ambassador Speech Contest


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
The World's Largest Lesson
Emma Watson - One Young World 2016
Emma Watson at the HeForShe Campaign 2014 - Official UN Video
Emma Watson to United Nations: I'm a feminist
Living the dream | Praya Nataya Lundberg | TEDxYouth@NIST


หนังสือ
Sufficiency Economy Philosophy:Thailand’s Path towards Sustainable Development Goals
A PRACTICAL APPROACH TOWARD SUSTAINABLE DEVELOPMENT
The Planet and 17 goals


Ministry of Foreign Affairs of Thailand-SEP for SDGs
http://www.mfa.go.th/sep4sdgs


UN Sustainable Development Knowledge Platform
https://sustainabledevelopment.un.org


Thailand Sustainable Development Foundation
http://www.tsdf.or.th/en


Top